ONZE AANPAK

Bij DP Services Contact Center bent u verzekerd van een professionele aanpak. Voordat de activiteiten beginnen zal er eerst door onze afdeling Business Development met u gezamenlijk een doelgericht plan van aanpak uitgewerkt worden waarin alle aspecten gedetailleerd uitgewerkt worden. Na accordering volgt per afgesproken datum de implementatie van het plan waarbij de accenten in de voorbereidingsfase met name zullen liggen op werving en selectie, technische voorbereiding, training en operationele inrichting.

Vanaf het startmoment van de operationele activiteiten zal de verantwoordelijkheid overgedragen worden aan een projectmanager die zorg zal dragen voor de verdere uitvoering. Verschillende KPI’s die in samenspraak met u zijn geselecteerd worden vervolgens op periodieke basis gerapporteerd.

Ook wat betreft alle verdere communicatie, vragen en afstemming bent u bij de projectmanager direct bij het juiste adres. Op uw verzoek kan ten alle tijden een evaluatiemoment ingelast worden waarbij uw wensen en noden uiteraard een centrale rol innemen. Afhankelijk van de evaluatie kan weer een plan worden opgesteld om de nieuwe actiepunten ten uitvoer te brengen. Naast operational excellence streeft DP Services Contact Center namelijk in haar aanpak ook klantgerichtheid na.

icon

Offertefase | Onshore

De gehele offertefase vindt onshore plaats, in Nederland. Wij geven u daarbij vrijblijvend advies en de mogelijkheid om u goed te kunnen oriënteren op onze oplossingen. Vervolgens vindt er een inventarisatie en analyse plaats van uw behoeften. Aan de hand daarvan formuleren wij voor u een heldere aanbod. Wij schenken daarbij veel aandacht aan de onderlinge strategische afstemming. In onze oplossingen houden we rekening met de structuur en cultuur van uw onderneming.

icon

Operationele fase | Offshore

Op de afgesproken datum begint het project. Vanaf dat moment zal de projectmanager uw aanspreekpunt zijn voor alle operationele zaken. Deze fase rust vervolgens op de volgende pijlers:


- Teamleiding en supervisie
- Trafficcontrol
- Kwaliteitsmanagement
- Performancemanagement
- Kennismanagement
- Workforce Management
- Training en coaching

icon

Implementatiefase | Onshore en Offshore

Na opdrachtbevestiging volgt de implementatiefase. Deze fase vindt zowel onshore plaats als offshore. Deze fase wordt gekenmerkt door twee zaken: transitie en operationele inrichting. Bij transitie gaat het voornamelijk om de overdracht van kennis en afstemming op niveau van processen en systemen. Bij operationele inrichting gaat de aandacht uit naar de systemen, het personeel en de werkinstructies. Dit is de aanloopfase naar de start van het project.

icon

Evaluatiefase | Onshore en Offshore

In het kader van de verbetering van onze dienstverlening schenken we altijd veel aandacht aan de evaluatie. Daarom zal er gedurende de operationele fase constant geëvalueerd en gebenchmarkt worden om bij te sturen waar nodig is, en naar beter te streven.

error: Content is protected !!
×

DP Services Contact Center

× GRATIS PILOT!