ONZE AANPAK

icon

Offertefase | Onshore

De gehele offertefase vindt onshore plaats, in Nederland. Wij geven u daarbij vrijblijvend advies en de mogelijkheid om u goed te kunnen oriënteren op onze oplossingen. Vervolgens vindt er een inventarisatie en analyse plaats van uw behoeften. Aan de hand daarvan formuleren wij voor u een heldere aanbod. Wij schenken daarbij veel aandacht aan de onderlinge strategische afstemming. In onze oplossingen houden we rekening met de structuur en cultuur van uw onderneming.

icon

Operationele fase | Offshore

Op de afgesproken datum begint het project. Vanaf dat moment zal de projectmanager uw aanspreekpunt zijn voor alle operationele zaken. Deze fase rust vervolgens op de volgende pijlers:


- Teamleiding en supervisie
- Trafficcontrol
- Kwaliteitsmanagement
- Performancemanagement
- Kennismanagement
- Workforce Management
- Training en coaching

icon

Implementatiefase | Onshore en Offshore

Na opdrachtbevestiging volgt de implementatiefase. Deze fase vindt zowel onshore plaats als offshore. Deze fase wordt gekenmerkt door twee zaken: transitie en operationele inrichting. Bij transitie gaat het voornamelijk om de overdracht van kennis en afstemming op niveau van processen en systemen. Bij operationele inrichting gaat de aandacht uit naar de systemen, het personeel en de werkinstructies. Dit is de aanloopfase naar de start van het project.

icon

Evaluatiefase | Onshore en Offshore

In het kader van de verbetering van onze dienstverlening schenken we altijd veel aandacht aan de evaluatie. Daarom zal er gedurende de operationele fase constant geëvalueerd en gebenchmarkt worden om bij te sturen waar nodig is, en naar beter te streven.

×

DP Services Contact Center

× GRATIS PILOT!